Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

Apie mus

Apie mus

Asociacija

Struktūra

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 2002 m. balandžio 4 d. ir 2004 m. birželio 30 d. pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija. Asociacijai vadovauja direktorius Rolandas Morkūnas.

Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba. Ją sudaro 5 nariai, kuriuos dvejiems metams renka Visuotinis narių susirinkimas.

Taryba iš Tarybos narių išrenka Tarybos Pirmininką. Asociacijos Tarybos pirmininku išrinktas UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukščius.

Asociacija vienija 16 Asociacijos narių, kurie daugiausia žuvis augina tvenkiniuose ir iš jų 2 nariai – uždarose akvakultūros sistemose.

16

Asociacijos narių

9640 ha

Valdomas plotas

Large Pond

Asociacijos nariai akvakultūros verslo poreikiams valdo apie 9 640 ha plotą žuvininkystės tvenkinių, įvairius nekilnojamus statinius ir didelį kiekį mašinų, mechanizmų bei įrengimų. Visą tai naudojant, per metus galima pagaminti iki 5,5 tūkst. tonų prekinių žuvų bei išauginti apie 1 600 tonų vertingų žuvų jauniklių. Tai sudaro apie 98 proc. visų išauginamų žuvų kiekio Lietuvoje.

Į Asociacijos narių – akvakultūros įmonių – žuvininkystės tvenkinius vanduo patenka iš upelių, prie kurių nėra teršimo šaltinių.  Asociacijos iniciatyva prieš penkerius metus akvakultūros įmonėse pradėta plėtoti ekologinė žuvininkystė. Šiuo metu ekologinės žuvininkystės plėtotei yra sertifikuota daugiau kaip 40 proc., tai sudaro 3 800 ha viso tvenkinių ploto.

Asociacijos nariai ištisus metus aprūpina Lietuvos rinką aukštos kokybės produkcija – gyva ekologiška žuvimi. Asociacijos nariai per metus išauginama daugiau negu 1 000 tonų ekologinių žuvų.

Akvakultūros įmonių žuvininkystės tvenkiniuose daugiausia auginami karpiai, kurie sudaro apie 96 proc. visų išaugintų žuvų. Taip pat auginamos ir kitos žuvys: lydekos, lynai, upėtakiai, karosai, eršketai, šamai, augalėdes žuvys – amūrai ir kt.

Karpinės žuvys Asociacijos narių žuvininkystės tvenkiniuose iki prekinio svorio išauga per tris vasaras, o kai kuriais atvejais net per keturias, todėl įmonių žuvininkystės tvenkiniuose susiformavo trivasarė akvakultūros prekinių karpių auginimo forma.

Pagal valstybinius užsakymus Asociacijos nariai augina vertingų žuvų rūšių jauniklius vandens telkiniams įžuvinti, taip pat įžuvinimo medžiaga aprūpina žuvų auginimo mėgėjus.

Savo jėgomis arba rangos būdu Asociacijos nariai – akvakultūros įmonės – atlieka žuvininkystės tvenkinių renovaciją. Šiam tikslui naudoja nuosavas lėšas ir paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo.

Asociacija bendradarbiauja su mokslo institucijomis, giminingomis asociacijomis, palaiko ryšius su užsienio valstybių mokslo institucijomis ir akvakultūros asociacijomis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose.