Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

Pagrindinis

Asociacija

Struktūra

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 2002 m. balandžio 4 d. ir 2004 m. birželio 30 d. pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija. Asociacijai vadovauja direktorius Rolandas Morkūnas.

Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba. Ją sudaro 5 nariai, kuriuos dvejiems metams renka Visuotinis narių susirinkimas.

Taryba iš Tarybos narių išrenka Tarybos Pirmininką. Asociacijos Tarybos pirmininku išrinktas UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukščius.

Asociacija vienija 16 Asociacijos narių, kurie daugiausia žuvis augina tvenkiniuose ir iš jų 2 nariai – uždarose akvakultūros sistemose.

15

Asociacijos narių

9640 ha

Valdomas plotas