Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2020-2023 M. ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“

 2020-2023 M. ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“
(Nr. 66GR-KV-20-1-00697-PR001)

         Projekto pagrindinis tikslas – įvykdyti patvirtintą Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2020-2022 metams su kuo mažesnėmis sąnaudomis, pagal grafiką akvakultūros produktus tiekti rinkai ir už tai gauti numatytas pajamų sumas, nedarant neigiamo poveikio gamtai ir daliai produktų didinant pridėtinę vertę.

Projektas reikalingas apjungti Gamintojų organizacijos narius bendrai veiklai, siekiant pagrindinių numatytų rezultatų, kurie užtikrintų Gamintojų organizacijos narių gyvybingumą ir galima būtų įvertinti Gamintojų organizacijos pasiektų rezultatų lygį, gaminant akvakultūros produktus ir juos realizuojant.

Projektui įgyvendinti skirta iki 208 237 Eur (t. y. 75 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. gegužės 30 d.

Projektu numatyta įgyvendinti šias priemones:

  • Rengti ir vykdyti mokslines ir technines kampanijas, siekiant pagerinti žinias apie žuvų rūšis ir akvakultūros poveikį aplinkai ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą;
  • Veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis;
  • Dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus;
  • Dalyvauti kuriant pašarų atsekamumo procedūras;
  • Nustatyti rinkas akvakultūros produktų pardavimui ir tarpininkauti, patiekiant rinkai gamintojų organizacijos narių produktus;
  • Dalyvauti mugėse ir parodose nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių akvakultūros produktus;
  • Rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.