Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2013 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VEISIANT IR AUGINANT NAUJAS ŽUVŲ RŪŠIS LIETUVOS AKVAKULTŪROS TVENKINIUOSE IR UŽDAROSE CIRKULIACINĖSE AUGINIMO SISTEMOSE“

2013 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VEISIANT IR AUGINANT NAUJAS ŽUVŲ RŪŠIS LIETUVOS AKVAKULTŪROS TVENKINIUOSE IR UŽDAROSE CIRKULIACINĖSE AUGINIMO SISTEMOSE“
(2013 m. liepos 1 d. Sutarties Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-006)

           Projekto tikslas – stiprinti žmogiškąjį potencialą ir akvakultūros įmonių konkurencingumą, keliant Lietuvos akvakultūros įmonių darbuotojų kvalifikaciją veisti ir auginti upėtakius, eršketus, starkius akvakultūros tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose.

Projektui įgyvendinti skirta iki 15 434 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektas viešintas, publikuojant viešinamąjį straipsnį spaudoje.

Projektas įgyvendintas nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d.

Pagal projektą 2013 m. rugsėjo 18 d. buvo organizuotas mokomasis renginys „Eršketų, starkių veisimo ir auginimo technologijos uždarose (pusiau uždarosiose) cirkuliacinėse sistemose, remiantis vakarų šalių patirtimi” ir „Upėtakių veisimo ir auginimo technologijų ir sukauptos Lenkijos praktinės (daugiau naudojant atvirus vandens telkinius) patirties sklaida Lietuvos akvakultūros įmonių darbuotojams”. Renginyje dalyvavo 43 asmenys.

Taip pat 2013 m. rugsėjo 19 d. vyko praktinis mokomasis renginys  „Praktinis supažindinimas gamybos vietose su žuvų auginimu respublikoje sukurtose uždarose recirkuliacinėse sistemose“. Mokymus vedė Lenkijos, Olandijos, Lietuvos lektoriai, turintys aukštą kvalifikaciją šių žuvų veisimo ir auginimo srityje. Renginio klausytojai (21 dalyvis), įgijo reikiamą kvalifikaciją upėtakių, erškėtų, starkių veisimui ir auginimui tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose.