Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2009-2011 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ SU ES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽUVININKYSTĖS IR MOKSLO INSTITUCIJOMIS SKATINIMAS“

2009-2011 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ  GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ SU ES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽUVININKYSTĖS IR MOKSLO INSTITUCIJOMIS SKATINIMAS“
(2010 m. birželio 30 d. Sutarties Nr. 3KOL3-0-09-3)

           Siekiant kurti konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti jo atstovų, pripažintų žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų ir kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, taip pat atstovauti žuvininkystės sektoriaus interesams, projektu įgyvendinti šie uždaviniai:
  • siekti maisto saugos ir kokybės gerinimo, parengiant Žuvų ligų, paplitusių žuvininkystės ūkiuose Lietuvoje, studiją;
  •  parengiant ir išleidžiant brošiūrą apie pašarinės bazės turtinimą auginamoms žuvims;
  • skatinti mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę, organizuojant 3 specializuotus turus po Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos žuvininkystės įmones bei organizacijas;
  •  surengiant konferenciją Lietuvoje žuvų ligų problematikai, žuvų auginimo intensyvinimo priemonėms, naujų perspektyvių žuvų rūšių auginimo galimybėms.

Projektui įgyvendinti skirta iki 86 869 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektas įgyvendintas nuo 2010 m. birželio 30 d. iki 2011 m. kovo 23 d.

Apie projekto pasiekimus viešinta per visuomenės informavimo priemones, parengiant 2 straipsnius bei 5 specialiąsias medžiagas patalpinimui tinklalapyje.