Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

Tarptautinė žuvininkystės ir akvakultūros konferencija “Opportunities in a rapidly changing world” (Vilnius)

2022 m. spalio 26 d. Vilniuje prasidėjo tarptautinė žuvininkystės ir akvakultūros konferencija “Opportunities in a rapidly changing world” (“Galimybės sparčiai besikeičiančiame pasaulyje”), kurią organizavo tarptautinė žuvininkystės ir akvakultūros plėtros Europoje organizacija (Eurofish International Organization), bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Nacionaline akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija. Į renginį susirinko virš 130 dalyvių iš 29 šalių – ne tik iš Europos valstybių, bet ir iš Kaukazo, Vidurinės Azijos ir Pietų Amerikos.

Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į įvairias problemas, darančias įtaką žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui. Pranešimų temos suskirstytos į keturias grupes: klimatas ir rinkos, žuvininkystė, akvakultūra, plėšriosios rūšys.

Antrąją konferencijos dieną dalyviams buvo organizuota išvyka į asociacijos narės UAB “Vasaknos” žuvininkystės ūkį, kur buvo apžiūrėti uždaros vandens apytakos veisimo inkubatorius, įrengimai, biofiltrai ir kita sudėtinga įranga sibiriniams eršketams, sterlėms, karpiams, lydekoms, lynams ir kitoms žuvims veisti. Taip pat ekskursijos dalyviai apžiūrėjo pratakios vandens apytakos baseinuose auginamus įvairaus amžiaus eršketus, sterles, upėtakius bei arktines palijas. Apsilankius ceche susipažinta su žuvies perdirbimo procesais nuo žuvies dorojimo, filė gamybos, nukaulinimo, gabaliukų su prieskoniais ruošimo, rūkymo karštu ir šaltu būdais, vakuumavimo, konservų gamybos autoklave iki pakavimo, paruoštos produkcijos sandėliavimo ir išsiuntimo į prekybos tinklus vartotojams. Ekskursijos metu buvo pateikta informacija apie žuvų auginimą ūkyje, perdirbimą bei eksportą. Siekiant supažindinti dalyvius su visu bendrovės gaminamos produkcijos spektru buvo paruoštos degustacinės vaišės, kurių metu aptarti besikeičiantys vartotojų reikalavimai ir lūkesčiai akvakultūros produkcijai bei kalbėta apie Lietuvos akvakultūros pasiekimus, o iš daugelio šalių susirinkę svečiai pateikė daug klausimų.

Prieš atsisveikinant buvo padėkota pagrindiniam konferencijos organizatoriui Eurofish International Organization, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai už atliktą milžinišką darbą organizuojant tokį didelį tarptautinį renginį, taip pat padėkota ne tik UAB “Vasaknos” už svetingą ekskursijos narių priėmimą ir pavaišinimą, bet ir visiems gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams.

Nacionalinei akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai buvo malonu ir didelė garbė prisidėti prie šio renginio organizavimo.

Konferencijos programa