Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2012-2013 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „LIETUVOS VIDAUS VANDENŲ ŽUVŲ RESURSŲ NAUDOJIMO IR ĮVEISIMO SISTEMOS VERTINIMAS IR OPTIMIZAVIMAS”

  2012-2013 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „LIETUVOS VIDAUS VANDENŲ ŽUVŲ RESURSŲ NAUDOJIMO IR ĮVEISIMO SISTEMOS VERTINIMAS IR OPTIMIZAVIMAS”
(2012 m. vasario 24 d. Sutarties Nr. 3KOL3-0-11-01)

         Projekto tikslas – atlikti Lietuvos vidaus vandenų žuvų resursų naudojimo ir įveisimo sistemos vertinimo ir optimizavimo tyrimą. Jo pagrindu parengti optimizuotas rekomendacijas tolimesnei žuvininkystės plėtrai vidaus vandenyse.

Projekto rezultatas – parengtas kompleksinis vertinimas, kurį sudaro sekančios dalys:

 1. Verslinės ir mėgėjiškos žvejybos teisinės bazės ir prievolių vertinimas;
 2. Lietuvos valstybinių neišnuomotų ir išnuomotų vandens telkinių valdymo ir organizacinės sistemos analizė/vertinimas;
 3. Lietuvos neišnuomotų vandens telkinių įveisimo darbų apimčių, finansavimo apimčių ir šaltinių analizė ir vertinimas 2000-2010 metais;
 4. Lietuvos išnuomotų vandens telkinių įvesimo darbų ir finansavimo apimčių ir šaltinių vertinimas bei prognozė;
 5. Žuvivaisos darbų įtakos verslinei ir rekreacinei žvejybai vertinimas;
 6. Žuvivaisos darbų įtakos biologinei įvairovei ir ekosistemoms, galimiems genetiniams pokyčiams (pagal vandens telkinių tipus) vertinimas;
 7. Žuvivaisos darbų socialinio-ekonominio efekto vertinimas;
 8. Lietuvos valstybinių neišnuomotų ir privačių asmenų išnuomotų vandens telkinių poreikių žuvivaisai vertinimas;
 9. Mėgėjiškos žūklės poreikių vertinimas;
 10. Galimų įveisimo medžiagos tiekimo ir finansavimo šaltinių nustatymas;
 11. Tarptautinė patirtis vidaus vandenų žuvų resursų naudojimo ir įveisimo praktika turi būti detaliai išdėstyta apraše, kurį parengia kompetetinga užsienio šalies mokslinė institucija;
 12. Įžuvinimo sistemos SSGG analizės atlikimas;
 13. Žuvivaisos sistemos darbo optimizavimo modelių bei jų SSGG vertinimo atlikimas;

Remiantys atlikta analize ir vertinimais, paruoštos rekomendacijos dėl žuvivaisos krypčių ir alternatyvių žuvų išteklių tausojimo metodų taikymo bei dėl finansavimo šaltinių, teisinės bazės ir žuvivaisos valdymo sistemos tobulinimo.

Suorganizuoti 2 dviejų dienų tarpžinybinius seminarai, kuriuose pristatyti tarpiniai rezultatai bei organizuotos žuvininkystės ir žuvivaisos sektoriaus atstovų diskusijos dėl sektoriaus plėtros galimybių. Seminarų dalyvių skaičius 20–30 asmenų;

Atliktų darbų pagrindu paruošta metodinė medžiaga žuvų išteklių naudotojams bei jos pagrindu atlikti 3 mokymo seminarai žuvų išteklių naudotojams 3 Lietuvos vietovėse. Seminarų dalyvių skaičius – 15 asmenų.

Visa tyrimo ir rekomendacijų medžiaga dėl priemonių priėmimo buvo įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

Projektui įgyvendinti skirta iki 145 828 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektas įgyvendintas nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. gruodžio 30 d.

Projekto rezultatų viešinimas buvo atliekamas straipsnio publikavimu mokslo leidinyje, nes šis darbas buvo mokslinio pobūdžio. Rezultatų viešinimas taip pat atliktas numatytų 2 susitikimų su įvairiais sektoriaus atstovais bei 3 mokymų metu. Be to, projektas viešintas, publikuojant viešinamąjį straipsnį spaudoje.