Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2009-2010 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS IR JOS EKOLOGINIŲ PRODUKTŲ REKLAMA, NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA, ŽUVININKYSTĖS IR JOS ASOCIJUOTŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“

2009-2010 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS IR JOS EKOLOGINIŲ PRODUKTŲ REKLAMA, NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA, ŽUVININKYSTĖS IR JOS ASOCIJUOTŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“
(2009 m. spalio 2 d. Sutarties Nr. 3KOL-0-08-1)

        Projekto tikslas  – skatinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartojimą, didinti žuvininkystės produktų asortimentą ir jo įvaizdžio gerinimą, skatinti naujų rinkų paiešką ir tobulinti rinkodaros priemones, propaguoti ekologinę žuvininkystę, skatinti ekologinių žuvų produktų vartojimą.

Projektui įgyvendinti skirta iki 137 944 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektas įgyvendintas nuo 2009 m. spalio 2 d. iki 2010 m. balandžio 28 d.

     Projektu buvo įgyvendintos šios numatytos reklamos ir skatinimo kampanijų visuomenės informavimo priemonės:

  • Išleistas 2009 m. sieninis kalendorius su žuvų gamybos receptais (4 000 vnt.), kuris išplatintas akvakultūros įmonėms, valstybinėms institucijoms.
  • Išleisti trijų tipų lankstinukai: apie ekologinę žuvininkystę, apie akvakultūros įmonėse auginamas žuvis, gyvos žuvies kaip vertingiausio produkto naudą. Lankstinukai išplatinti akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
  • Išleistos trijų tipų skrajutės (kiekvieno tipo po 5 000 egz., du tipai lietuvių k., kitas – lietuvių-anglų k.) apie ekologinę žuvininkystę, apie lietuviško karpio naudą žmogaus organizmui ir jo receptus, žuvies kaip sveikatos ir energijos šaltinį. Skrajutės išplatintos akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
  • Išleisti dviejų tipų bukletai „Akvakultūra Lietuvoje“ (vienas 5 000 egz. po 50 psl. lietuvių k., kitas 4 000 egz. po 20 psl. lietuvių-anglų k.), kurie išplatinti akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
  • Surengtos 2 (dvi) vienos dienos konferencijos. Pirmosios tema – „Akvakultūros plėtra ir perspektyvos. Žuvies produktų nauda žmogaus sveikatai ir jų vartojimo skatinimas“ kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ (Raseinių raj.), aplankant UAB „Raseinių žuvininkystė“ tvenkinius. Dalyvių skaičius – 45, 10 pranešimų, iš kurių 4 užsienio pranešėjų. Antrosios konferencijos tema – „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“, kaimo turizmo sodyboje „Alaušynė“  (Utenos raj.). Į konferenciją įtraukta 10 pranešimų, iš kurių 4 užsienio pranešėjai.
  • Parengti ir patalpinti užsakomieji straipsniai (24 vnt.) periodinėje spaudoje: „Lietuvos ryte“,  „Ūkininko patarėjuje“ ir „Respublikoje“.
  • Parengtos ir transliuotos radijo laidos – rubrikos per nacionalinės apimties transliuotoją (10 vnt.). Jų tematika – šalies akvakultūros plėtra, ekologinė žuvininkystė, gyvų žuvų tiekimas vartotojams, jų apdorojimas ir produktų paruošimas, išaugintų žuvų nauda žmonių mitybai ir sveikatai. Radijo laidos – rubrikos trukmė 4-5 min.
  • Užsakomosios televizijos laidos (10 vnt.). Jų tematika – šalies akvakultūros plėtra, ekologinė žuvininkystė, gyvų žuvų tiekimas vartotojams, jų apdorojimas ir produktų paruošimas, išaugintų žuvų nauda žmonių mitybai ir sveikatai.  Laidos trukmė 4-5 min.
  • DVD filmo (500 vnt.) pagaminimas apie Lietuvos akvakultūrą. Fiksuoti svarbiausi akvakultūros įmonių žuvų produktų gamybos vaizdai, o taip pat žuvų patiekalų ruošimo būdai, karpiai reproduktoriai, jų rūšiavimas, nerštas, ikrų ėmimas, apvaisinimas ir inkubacija, žuvų iškėlimas iš žiemojimo tvenkinių į auginimo ir ganyklinius tvenkinius, žuvų šėrimas ir pašarai, žuvų išgaudymas iš tvenkinių, gyvų žuvų sandėliavimas, žuvų auginimas baseinuose, prekyba gyvomis žuvimis.
  • Sukurtas Asociacijos logotipas, pristatantis Asociacijos veiklos specifiką.

Apie projekto pasiekimus viešinta per visuomenės informavimo priemones, parengiant 2 straipsnius.